Navyšujeme výrobní kapacitu! Garantujeme doručení pod stromeček u objednávek přijatých a zaplacených do 18. prosince

Reklamace a vrácení

Moc nás mrzí okolnost, která vás nutí zboží reklamovat nebo vrátit. Díky službě Retino můžete zadat vaši objednávku, vybrat zboží, zadat popis vč. fotografií a důvod reklamace nebo vrácení bez nutnosti vyplňovat jakýkoliv formulář. 

Služba vás jednoduše provede a všechny podklady nám odešle. Na základě zaslaných informací vás budeme informovat, nebo si rovnou můžete objednat přepravu pro vrácení zboží zpět k nám.

V případě, že byste měli problém se zadáním reklamace nebo vratky, prosím neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

 

Reklamační řád

  1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Reklamaci je nezbytně nutné uplatit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. V případě pokračujícím užívání zboží a následném znehodnocení zboží, může se jednat o důvod pro zamítnutí reklamace. 
  2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností a přirozeném opotřebování výrobku vlivem běžného používání. 
  3. Vadou výrobku se rozumí vlastnost zboží, která je zapříčiněná materiálem, nebo výrobním procesem. 
  4. Za vadu výrobku nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v důsledku jeho přirozeného opotřebení, nesprávné údržby, nevhodného využívání, nebo jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou.
  5. Reklamaci je nutné uplatnit v rámci obecných zásad hygieny. Kupující je povinnen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. V opačném případě může být reklamace zamítnuta. 
  6. Pokud kupující po převzetí, nebo doručení objednávky zjistí, že zboží není kompletní, je nesprávné, nebo vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce, a to nejpozději do 7 dnů od převzetí, nebo doručení objednávky. 
  7. Reklamaci, nebo vrácení zboží lze uplatit přes systém Retino, telefonicky, e-mailem, nebo zaslání kompletního zboží na adresu Veronika Kondziolková, Maďarská 6088/18, 708 00 Ostrava.
  8. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců od doručení nebo převzetí zboží.