Navyšujeme výrobní kapacitu! Garantujeme doručení pod stromeček u objednávek přijatých a zaplacených do 18. prosince

Obecné podmínky soutěží na Facebooku

Základní ustanovení 

 1. Tyto obecné podmínky soutěže na Facebooku (dále jen „Podmínky“) stanoví závazní práva a povinnosti účastníků soutěží na Facebookovém profilu BARICO (dále jen „Profil“).
 2. Pořadatelem soutěží je Veronika Kondziolková, IČ: 02032503, se sídlem: Kirovova 2303/10 Karviná 734 01, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karviné pod spisovou značkou: 380304  (dále jen „Pořadatel“).
 3. Pořadatel je oprávněn na Profil dle svého uvážení umístit příspěvek (dále jen „Soutěžní příspěvek“), jehož obsahem je možnost návštěvníků stránky zúčastnit se soutěže (dále jen „Soutěž“) a vyhrát v souladu s těmito Podmínkami věcnou cenu.

 

Pravidla účasti

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let, a to pouze jednou. Soutěže se nemůže účastnit rodinný příslušník, blízký přítel pořadatele, nebo osoba trvale žijící mimo území České republiky.
 2. Uveřejněním soutěžního komentáře k Soutěžnímu příspěvku se osoba stává účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“) a vyjadřuje tím svůj souhlas s těmito podmínkami. 
 3. Pravidla Soutěže jsou stanovena v konkrétním Soutěžním příspěvku. Tato pravidla zahrnují soutěžní otázku nebo úkol, označení cen pro vítěze a dobu trvání Soutěže (dále jen „Pravidla soutěže”.) 
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit jakékoliv účastníky, kteří nesplnili Pravidla soutěže a prodloužit dobu konání Soutěže podle vlastního uvážení. 

 

Výherce a výhry

 1. Výhercem Soutěže se může stát Účastník, který žádným způsobem neporuší Podmínky a bude vybrán podle Pravidel soutěže, stanovených v konkrétním Soutěžním příspěvku. 
 2. Seznam věcných cen a jejich počet je uveden v konkrétním Soutěžním příspěvku.

 

Podmínky udělení výhry a vyhodnocení soutěže

 1. Výhercem se stane Účastník, který bude vybrán podle pravidel Soutěže, uvedených v Soutěžním příspěvku (dále jen „Výherce”). 
 2. Pořadatel bude po vyhodnocení Soutěže kontaktovat Výherce o výhře prostřednictvím soukromé zprávy.
 3. Právo na cenu Výherci zaniká v případě porušení těchto Podmínek.
 4. Není možná výměna ceny za hotovost, ani výměna za jinou cenu. Udělené ceny jsou nepřenosné a nevzniká na ně právní nárok.
 5. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a Účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení svých rozhodnutí či postupů, či o těchto rozhodnutích a postupech jakkoli komunikovat s Účastníkem.

 

Předání cen

 1. Pořadatel po dohodě s Výhercem doručí cenu přepravní službou Zásilkovna na výdejní místo určené Výhercem, a to pouze na území České republiky, nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení soutěže. 
 2. Cena, která se vrátí Pořadateli, nebo která nemůže být předána Výherci (např. i z důvodu neposkytnutí kontaktních informací Výherce Pořadateli), bude u Pořadatele ponechána po dobu 14 dní od doby, kdy byl Výherce o výhře informován. Výherce je povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele, aby si mohl cenu převzít. Pokud Výherce v této lhůtě 14 dní Pořadatele nekontaktuje, nemá již dále Pořadatel povinnost cenu Výherci poskytnout. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost a povinnost vůči osobě, která se o cenu nepřihlásila.

 

Závěrečná ustanovení 

 1. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji Účastníků v souladu s podmínkami Ochrany osobních údajů uvedených na webu Pořadatele.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, a to k datu oznámení takové změny. V takovém případě nové znění Podmínek nahrazuje stávající znění, a to k datu účinnosti nového znění.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli bez náhrady ukončit na základě oznámení i před datem nebo podmínkou pro ukončení soutěže uvedenou v Soutěžním příspěvku. V takovém případě není Pořadatel povinen provést vyhodnocení Soutěže ani udělit věcnou výhru.
 4. Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající, a další právní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníkem za dobu trvání Soutěže nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 5. Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.5.2021